Medarbejdere

KKM

Advokat Karl Kristian Madsen

Født 1941. Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet i 1970. Beskikket af Justitsministeriet i Danmark som advokat, og registreret hos Advokatsamfundet. K.K. Madsen har drevet selvstændig advokatvirksomhed siden 1. juli 1991.

1999: Møderet for Højesteret.

Juli 1991: Beskikkelse som advokat. Medlem af Det Danske Advokatsamfund, Københavns Advokatforening og Dansk Forening for Arbejdsret.Tidligere beskæftiget som administrerende direktør i Danske Vognmænds Arbejdsgiversam­menslutning og Danske Vognmænd, kontorchef i FDBs personaleafdeling og sekretær i Jernets Arbejdsgiverforening. Deltaget i internationalt arbejde vedrørende transport og færdselssikkerhed.

Undervist i faget arbejdsret ved bl.a. Handelshøjskolen i København.

LIE

Advokatsekretær Lillian Evang

Advokatsekretær i Advokatfirmaet K.K. Madsen (1997-2002)

Derefter ansat den 1. februar 2005

Juridisk kandidateksamen fra Københavns Universitet 2008.

Fra 1. april 2009 ansat som Advokatfuldmægtig

Særlige arbejdsområder:

  • Sekretær for advokat K.K. Madsen
  • Juridisk sagsbehandling, herunder bo-behandling
  • Intern administration, herunder IT m.v.

Lukket for kommentarer.