Forretnings- og betalingsbetingelser

 1. hammerAdvokatfirmaets arbejde foregår efter retsplejelovens regler om god advokatskik og om behandling af betroede midler. Dette indebærer også, at firmaet er dækket af en lovpligtig advokatansvarsforsikring.
 2. Hvis en klient ønsker det, eller advokat og klient i det enkelte tilfælde skønner det hensigtsmæssigt, udarbejdes en skriftlig ordrebekræftelse.
 3. Bortset fra sager, hvori der foreligger beskikkelse, fri proces eller sager omfattet af reglerne for retshjælp, afregnes bistand fra advokatkontoret efter faktura baseret på forbrugt arbejdstid.
 4. bogPr. 1. januar 2004 har vi følgende vejledende timetakster:
  • Private klienter kr. 1.500,00, inkl. moms
  • Erhvervsklienter kr. 1.750,00, inkl. moms
  • Specialistsager kr. 2.000,00, inkl. moms
  • For standardforretninger f.eks. udarbejdelse af testamenter, ægtepagter, skøder og færdsels- straffesager samt løbende inkassosager kan aftales fast pris.
 5. Vore betalingsbetingelser er:
  • Netto kontant.
  • Renteberegning efter rentelovens bestemmelser.
 6. Retshjælp, fri proces
  • penKontoret yder almindelig og udvidet retshjælp efter de regler, som justitsministeriet har fastsat.
  • Kontoret udarbejder ansøgning om fri proces og om dækning ifølge retshjælpsforsikring, hvor der er mulighed for helt eller delvis dækning om omkostningerne ved førelse af retssager mv.
 7. Oplysninger om klienten “Lovbekendtgørelse nr. 734 af 30.08.02 om fore byggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme” pålæggerklienter at afgive identitetsoplysninger, dvs. oplysninger om navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer til advokater.

Lukket for kommentarer.