Arbejdsområder

Vi er et alsidigt kontor, der beskæftiger sig med alle typer af retssager og rådgivning.

Vore væsentligste arbejdsområder ligger inden for:

  • Færdsels- og transportret
  • Ansættelsesret, herunder funktionærret
  • Familie- og arveret, herunder ægtepagter
  • Skilsmisse, bodeling, dødsboer og testamenter
  • Lejeret
  • Erstatningsret og forsikringsret
  • Ejendomshandler og ejendomsadministration
  • Inkasso
  • Strafferet

Lukket for kommentarer.